Λόγια...Άνεμοι της Ψυχής

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΔΙΣΑΚΙΑ

Κατηγορία

Αστάρτη

Η στήλη της Μαριαλένας
Γράφω παντού εκτός από το σπίτι μου. Γράφω για να μην πνιγώ!

Κομφετί – Μαριαλένα Δισακιά

Έρημη – Μαριαλένα Δισακιά

Μήνυμα με κωδικό 4 – Μαριαλένα Δισακιά

Διαδρομές διακοπτόμενες – Μαριαλένα Δισακιά

Αφουγκράσου – Μαριαλένα Δισακιά

Μορφή – Μαριαλένα Δισακιά

Brainstorm Αυγούστου 2 – Μαριαλένα Δισακιά

Παγωμένο φως – Μαριαλένα Δισακιά

Ένα λευκό ψέμα – Μαριαλένα Δισακιά

Άγνωστο νούμερο 19 – Μαριαλένα Δισακιά

Άλκης χάρ’κα – Δισακιά Μαριαλένα

Μια μέρα παραπάνω – Μαριαλένα Δισακιά

Επιστροφή – Μαριαλένα Δισακιά

Δαίμονας ή δράκος – Μαριαλένα Δισακιά

Στατί-στατί – Μαριαλένα Δισακιά

Αφίξεις – Μαριαλενα Δισακιά

Εικόνες μνήμης – Μαριαλένα Δισακιά

Λοβοτομή σκέψης – Μαριαλένα Δισακιά

/

© 2024 Λόγια…Άνεμοι της Ψυχής